24.03.2020

Dofinansowanie dla pracodawców przez starostę

Izabela Ustymenko

Projekt ustawy pomocowej przewiduje oprócz dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, również wsparcie możliwe do uzyskania poprzez zawarcie umowy ze starostą na podstawie złożonego wniosku. Projektowane dofinansowanie będzie dotyczyło części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

O pomoc mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. Szczegółowe rozwiązania przewidziano także dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników nieco inne niż w przypadku pracodawców.

Wsparcie w zakresie wynagrodzeń i składek ZUS przewidziano w przypadku, gdy wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wymiar dofinansowania, zgodnie z projektem, ma być uzależniony od wysokości spadku obrotów:

– co najmniej 30 proc. – iloczyn liczby pracowników i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 50 proc. – iloczyn liczby pracowników i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 80 proc. – iloczyn liczby pracowników i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

Dofinansowanie może być przyznane na okres 6 miesięcy w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, a w przypadku średnich przedsiębiorców na okres 3 miesięcy.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie złożenie stosownego wniosku, zawarcie umowy ze starostą oraz składanie oświadczeń o stanie zatrudnienia.

Co istotne, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl