25.03.2020

Kara pieniężna za nie dostosowanie się zaleceń pracodawcy ws pracy zdalnej?

Marcin Wierzbicki

Niedawno (08.03) weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana potocznie ustawą w sprawie koronawirusa.

Zgodnie z jej postanowieniami, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Pracodawcy zostali uprawnieni do jednostronnego zobowiązania pracowników do pracy zdalnej, bez konieczności uzyskiwania zgody pracowników. Niezastosowanie się pracownika do takiego polecenia służbowego może być podstawą odpowiedzialności porządkowej (nagana, kara pieniężna lub upomnienie).

Wydając polecenie pracy zdalnej na powyższej podstawie, pracodawca może kierować się nie tylko zwalczaniem już zidentyfikowanego zakażenia czy zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu, lecz także samymi względami profilaktyki. Ustalenie szczegółowych zasady wykonywania pracy zdalnej pozostaje w dużej mierze w gestii pracodawcy i wymaga od niego znacznego stopnia samodzielności, gdyż praca zdalna jest w polskim systemie prawnym instytucją nieuregulowaną.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl