28.06.2021

Limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego powrócą do poziomu sprzed pandemii COVID-19

Monika Macura

Ustawa z dnia 31 marca 2021 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadziła nowe, niższe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Miały one pierwotnie wygasać z dniem 8 marca 2021 r. Następnie na początku 2021 roku, ustawodawca postanowił przedłużyć okres obowiązywania obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 30 czerwca 2021r.

Aktualnie ich okres obowiązywania nie został ponownie przedłużony. Obecnie również nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie. Dlatego też niższe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego pozostaną w mocy jedynie do 30 czerwca 2021r.

Kredytodawcy od 1 lipca 2021r. uprawnieni będą zatem do kształtowania pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego w oparciu o wyższe limity, określone w ustawie o kredycie konsumenckim.

Nie ulega wątpliwości, że wygaśnięcie wprowadzonych w związku z COVID-19 niższych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego stanowi dla całej branży pożyczkowej w Polsce długo wyczekiwane wytchnienie. Wbrew również założeniu ustawodawcy obniżenie powyższych limitów nie przyczyniło się do poprawy sytuacji konsumentów, a wręcz przeciwnie – zmusiło konsumentów do poszukiwania finansowania u podmiotów omijających wszelkie przepisy w zakresie kredytu konsumenckiego.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl