04.06.2020

Nowy program mieszkaniowy

Izabela Ustymenko

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają przyczynić się do podtrzymania normalnego funkcjonowania zarówno rynku najmu, jak i pierwotnego rynku mieszkaniowego w okresie po epidemii Covid – 19. Projekt zakłada między innymi powołanie społecznych agencji najmu, które wynajmować będą mieszkania na rynku komercyjnym, w celu ich dalszego podnajęcia osobom o niewystarczających dochodach do wynajęcia takich mieszkań samodzielnie. Rozwiązanie z jednej strony ma zagwarantować bezpieczeństwo wynajmującym (gdyż gwarantem zobowiązań będzie społeczna agencja najmu), zapewnić popyt na rynku mieszkaniowym a z drugiej umożliwić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowym osobom uboższym, przy wykorzystaniu dopłat państwowych. Drugą z istotnych zmian, ma być wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym lub osób budujących samodzielnie domy jednorodzinne. Planowana regulacja, uzależniająca wysokość ulgi PIT od liczby osób w rodzinie, ma łączyć cele społeczne z gospodarczymi, pobudzając budownictwo mieszkaniowe. Ministerstwo Rozwoju przewiduje iż nowelizacja ustawy zostanie przyjęta w III kwartale tego roku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl