25.05.2020

ODWIESZENIE BIEGU TERMINÓW SĄDOWYCH

Izabela Ustymenko

W Polsce, na skutek globalnego rozprzestrzeniania się koronawirusa  SARS-CoV-2, w dniach od 14 marca do dnia 20 marca wprowadzony został stan zagrożenia epidemiologicznego. Kolejnym krokiem było wprowadzenie stanu epidemii co nastąpiło na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r.

Koronawirus nie tylko odcisnął piętno na gospodarce, ale także znacząco wpłynął na funkcjonowanie placówek publicznych. Na skutek wprowadzonej przymusowej izolacji społeczeństwa, czego bezpośrednią konsekwencją było również ograniczenie dostępu do placówek publicznych, koniecznym stało się również wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych mających na celu m.in. zabezpieczenie praw stron postępowań sądowych.  Na mocy wprowadzonego przepisu art. 15 zzs  tarczy antykryzysowej 2.0, z dniem 31 marca 2020 r. bieg terminów procesowych i sądowych  został wstrzymany.

Kolejna wersja tarczy antykryzysowej 3.0 z dnia 16 maja 2020 r., uchyliła art. 15 zzs, a ponadto postanowiła że:

  1. terminy, których bieg się nie rozpoczął rozpoczynają biec po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy
  2. terminy zawieszone zaczynają ponownie biec po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy.

Spornym jest ustalenie z jakim dniem powinien nastąpić skutek ponownego biegu terminu. Przychylić należy się do stanowiska mniej korzystnego dla stron postępowania, a więc wskazującego na dzień 23 maja 2020 r (tj. sobotę).  Trafne w tym zakresie spostrzeżenie wyraził Sędzia Zbigniew Miczek, iż „norma wskazana w art. 115 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Przepis ten mówi jedynie o końcu terminu, a nie o jego początku, co może wskazywać, że terminy procesowe mogą rozpocząć bieg również w sobotę”, tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sytuacji”.

Trzeba więc pamiętać, że jeżeli termin procesowy biegł przed wprowadzeniem tarczy antykryzysowej 2.0 to wznawia on swój bieg od dnia 23 maja. Zawieszone terminy nie mogą nigdy upłynąć wcześniej niż w poniedziałek 25 maja. Termin, który nie rozpoczął biegu, biegnie zaś od 23 maja.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl