25.03.2020

Restrukturyzacja szansą na wyjście z trudności finansowych spowodowanych epidemią koronawirusa

Marcin Wierzbicki

Firmy doświadczające problemów z płynnością finansową nierzadko próbują przeczekać zaistniałe trudności licząc na poprawę sytuacji. Przestają płacić swoim kontrahentom, zaciągają kolejne zobowiązania. Jest to typowa strategia ‘na przetrwanie’, która częstokroć prowadzi do jeszcze większych problemów płynnościowych. Często takie działania kończą się zajęciami majątku przez wierzycieli i postępowaniami egzekucyjnymi, które utrudniają funkcjonowanie firmy oraz spadek jej wartości, a w konsekwencji zmierzają do ogłoszenia upadłości. Przepisy prawa przewidują jednak pomoc dla dłużników, którzy chcą przeprowadzić działania naprawcze i wyprowadzić przedsiębiorstwo na prostą. Tą możliwością jest postępowanie restrukturyzacyjne, które można przeprowadzić w 1 z 4 trybów.

Wykorzystując postępowania restrukturyzacyjne można działać już teraz, nie czekając na programy pomocowe rządu – postępowania restrukturyzacyjne dają ochronę na trudne czasy i pomagają utrzymać firmę do czasu odbicia gospodarczego, jednocześnie zabezpieczając przed postępowaniami egzekucyjnymi.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl