23.03.2020

Ulgi w spłacie zobowiązań ZUS – podstawowe narzędzia dostępne już teraz

Marcin Wierzbicki

Do czasu wprowadzenia szczegółowych regulacji dotyczących pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19, już teraz korzystać można z funkcjonujących od kilku lat ulg w spłacie zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na wniosek każdego podmiotu borykającego się z problemami ZUS może w drodze swojej decyzji przyznać:

 1. odroczenie terminu płatności składek,
 2. wprowadzić układ ratalny spłaty lub
 3. przewidzieć pełne umorzenie należności.

Każdorazowo, wniosek o przyznanie ulgi musi jednak wskazywać okoliczności jakie uniemożliwiają zapłatę składek lub zaległości – decyzja o przyznaniu ulgi każdorazowo zależna jest od uznania ZUS oceniające indywidualnie każdą ze spraw.

Zgodnie z zapowiedziami ZUS, okoliczności związane z epidemią powinny być rozpatrywane jako okoliczności związane z interesem publicznym, uzasadniające udzielenie ulgi – do czasu, gdy rząd nie zakończy działań nad dalszymi specustawami w tym zakresie, wprowadzającymi pakiet dalej idących ulg i rozwiązań publicznoprawnych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl