30.04.2020

Zgromadzenia Wspólników on-line w praktyce

Izabela Ustymenko

W ostatnich tygodniach wspieraliśmy naszych klientów w prawidłowym prowadzeniu obrad organów spółek, w tym Zgromadzeń Wspólników, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w oparciu o nowe przepisy wprowadzone tzw. „Tarczą  Antykryzysową”. Nowa forma posiedzeń organów przy wykorzystaniu internetu nastręcza wiele wątpliwości, takich jak: prawidłowy sposób zwoływania zgromadzeń on-line, kanał komunikacji, identyfikacja uczestników, protokołowanie, sporządzanie list obecności czy przeprowadzenie głosowań tajnych. Dzięki wieloletnim doświadczeniom w obsłudze korporacyjnej spółek, udało nam się jednak rozwiązać je z sukcesem.

Przypominamy, że od dnia 31.03.2020 roku wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) – tzw. „Tarcza Antykryzysowa 1.0.” Zgromadzenia on-line w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych można odbywać praktycznie w każdych okolicznościach, chyba że umowa/statut spółki stanowią inaczej. W podobnej formie mogą odbywać się także posiedzenia innych organów: Zarządu i Rady Nadzorczej. Choć powyższe rozwiązanie pojawiło się nagle w porządku prawnym, od lat było wyczekiwane przez praktyków i raczej na stałe zagości w polskim systemie prawnym. Mając na uwadze zbliżający się letni okres intensywnych zgromadzeń związanych z obowiązkami sprawozdawczymi spółek, warto odpowiednio przygotować się do stosowanie tego nowego rozwiązania. Szczególnie istotne będzie przygotowanie Regulaminu udziału w zgromadzeniach w drodze elektronicznej, które ułatwi prawidłowe i zgodne z prawem organizowanie zgromadzeń.

Eksperci kancelarii dla świata start-upów o COVID-19

W ramach współpracy z MIT Enterprise Forum Central & Eastern Europe udzielaliśmy porad w zakresie nowych rozwiązań prawnych związanych ze stanem epidemii i tzw. „Tarczą Antykryzysową”. Z pomocy korzystają w szczególności start-upy oraz małe i średnie spółki technologiczne. Przygotowaliśmy szereg porad prawnych oraz video-prezentację, w ramach której odpowiedzieliśmy na pytania m.in. o to, o jakie dofinansowanie można się starać i z jakich ulg skorzystać. W ramach programu akceleracji, wspieramy również start-upy aktywnie działające w branży medycznej, m.in. w walce z COVID-19.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl