13.05.2020

Niejasne regulacje w zakresie dostępu pracodawców do danych o stanie zdrowia pracowników

Izabela Ustymenko

W związku z panującą pandemią i z drugiej strony kolejnymi krokami w zakresie „odmrażania gospodarki”, wzrosło wśród pracodawców zainteresowanie możliwością stosowania rozwiązań, które pozwolą na kontrolę stanu zdrowia pracowników i tym samym zmniejszenie ryzyka dalszych zachorowań. Poszczególne organy starają się publikować swoje wytyczne, jednak wciąż nie są one wystarczająco precyzyjne, często dotyczą tylko wybranych branż, a czasem są nawet zdają się być sobą sprzeczne.

W opublikowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w komunikacie z dnia 26 lutego 2020 r. organ w sposób stanowczy wskazał, że pracodawca nie jest podmiotem uprawnionym do skierowania pracownika na badania lekarskie poza przypadkami badań obowiązkowych.

Swoje stanowisko 5 maja 2020 r. opublikował również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w odniesieniu do problematyki pomiaru temperatury pracowników wskazał, że przepisy o ochronie danych osobowych nie przeciwstawiają się podejmowanym działaniom związanym z przeciwdziałaniem COVID-19. Podkreślił jednak, że podejmowane rozwiązania przez przedsiębiorców będą legalne jedynie w sytuacji, jeżeli administrator będzie realizował je na podstawie przepisów prawa. PUODO wskazał przy tym, że takiej podstawy należy szukać w wytycznych i decyzjach Głównego Inspektora Sanitarnego wydawanych w oparciu o tzw. specustawę COVID-19.

Główny Inspektor Sanitarny publikuje wytyczne jedynie dla wybranych branży i nie w każdych z nich porusza kwestię badania stanu zdrowia. Do kwestii tej nawiązał w dokumencie dotyczącym producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, wskazując na obowiązek codziennego mierzenia temperatury przez wyznaczoną osobę, a także pobrania wymazu do testu PCR (nie wskazując jednakże kto jest do tego uprawniony, w szczególności czy może tego dokonać pracodawca lub wyznaczony pracownik).

W związku z licznymi wątpliwościami, w praktyce dodatkowo pogłębianymi przez kolejne stanowiska organów, zwiększa się znaczenie przeprowadzenia i udokumentowania przez przedsiębiorcę oceny ryzyka przed przystąpieniem do działań, które mają na celu zbieranie danych o stanie zdrowia.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl