13.05.2020

Zmiana terminu przymusowej dematerializacji akcji

Izabela Ustymenko

W uchwalonej przez Sejm w dniu 30 kwietnia 2020 roku ustawie Tarcza Antykryzysowa 3.0 (obecnie ustawa jest nadal przedmiotem obrad po poprawkach wniesionych przez Senat) ustawodawca uczynił krok, na który nie zdecydował się w ramach wcześniejszych regulacji – dokonał przesunięcia terminu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych.

 

Zgodnie z uchwalonymi zmianami obowiązujące dokumenty akcji wydane przez spółkę wygasają z mocy prawa 1 marca 2021 roku, a nie 1 stycznia 2021 roku. Zmiana dotyczy także obowiązkowych wezwań do złożenia w spółce dokumentów akcji – pierwsze z nich powinno zostać dokonane przez spółkę w terminie do 30 września 2020 roku (dotychczas był to 30 czerwca 2020 roku). Ustawa nie odnosi się wprost do terminu zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – uważa się jednak, że również ten termin ulega przesunięciu do września, bowiem umowa ta ma zostać zawarta przed pierwszym wezwaniem do akcjonariuszy.

 

O wydłużenie czasu na dematerializację akcji wnioskowało m.in. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w marcu bieżącego roku. Zmiana ta wielu spółkom ułatwi przeprowadzenie dematerializacji w obecnej sytuacji w kraju, szczególnie w sytuacji, gdy korzystają one z dopuszczalnego zgodnie z prawem przesunięcia terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie i chciałyby skoordynować czynności z zakresu dematerializacji akcji z zamknięciem ubiegłego roku obrotowego.

 

Z treścią uchwalonej ustawy oraz aktualnym statusem procesu legislacyjnego można się zapoznać na stronie Sejmu pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=344.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl