26.03.2020

Podpis elektroniczny w polskim prawie – wymogi i zasady działania

Izabela Ustymenko

Przydatną metodą podpisywania dokumentów szczególnie w czasie stanu epidemicznego jest podpis elektroniczny. Polskie prawo wśród formy czynności prawnych przewiduje formę elektroniczną, która jest prawnie równoważna formie pisemnej i jest realizowana poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Taki podpis można złożyć tylko przy użyciu specjalnego zestawu, który można kupić u certyfikowanych dostawców.

 

W kwestii podpisu elektronicznego szczególną rolę odgrywa rozporządzenie eIDAS (rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym). Zgodnie z tym rozporządzeniem kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

 

Co istotne, rozporządzenie wprowadziło automatyczne uznawanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych wydanych w innych państwach członkowskich (zgodnie z 25 ust. 3 kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich). Oznacza to, że dla spełnienia wymagań formy elektronicznej, o której mowa w polskim Kodeksie cywilnym, każdy kwalifikowany podpis elektroniczny wydany przez dowolnego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania mającego siedzibę w Unii Europejskiej może być używany we wszystkich krajach członkowskich, w których obowiązuje eIDAS.

 

Lista kwalifikowanych dostawców usług zaufania, którzy mogą wydawać kwalifikowane certyfikaty uznawane w UE, znajduje się na listach zaufania UE. Do przeglądania krajowych zaufanych list i europejskiej listy zaufanych list służy przeglądarka dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

 

Jednym z takich dostawców jest DocuSign France (uwzględniony na zaufanej liście Francji), ma więc on możliwość wydawania kwalifikowanego certyfikatu, który będzie uznawany również przez polskie prawo. Taki podpis elektroniczny będzie równoważny formie pisemnej, wymaganej np. przy zawieraniu umów o pracę.

 

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl