23.03.2020

Standardowy pakiet ulg podatkowych podstawowym rozwiązaniem kłopotów związanych z epidemią

Marcin Wierzbicki

Aktualne regulacje wprowadzane w związku z epidemią nie wprowadzają jednoznacznie szczególnego pakietu ulg w zapłacie podatków. Do czasu ewentualnego wprowadzenia takich rozwiązań, podatnicy mogą jednak w pełni korzystać z przysługujących im już teraz ulg. Zgodnie bowiem z obowiązującymi już od kilkunastu lat regulacjami, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – przez które, zgodnie z wypowiedziami Ministerstwa Finansów, rozumieć należy również stan zagrożenia epidemiologicznego – podatnik może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Udzielenie ulg podatkowych następuje zawsze na wniosek, a decyzja w tym zakresie zależna jest od organu podatkowego który działa na zasadzie uznania oraz swobody oceny przedstawionych okoliczności – pogorszenie sytuacji finansowej związane z epidemią powinno się wpisywać w okoliczności w pełni uzasadniające udzielenie ulgi.

Kancelaria służy wszelką pomocą w opracowywaniu wniosków o stosowanie ulg podatkowych. Zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl