24.06.2020

Uproszczona restrukturyzacja

Barbara Miziołek

Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące szybkiej restrukturyzacji. Wprowadzone udogodnienia są związane z walką ze skutkami epidemii COVID-19 i obowiązują do czerwca 2021 r.
Nowelizacja wprowadza możliwość efektywnego przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu przy uzyskaniu ochrony przed działaniami ze strony wierzycieli, zwłaszcza w zakresie prowadzenia egzekucji.
To co przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i jest niewypłacalny lub zagrożony tym stanem, będzie musiał uczynić, to zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Następnie przedsiębiorca obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu, a nadzorca układu zawiadamia o tym fakcie sąd restrukturyzacyjny.
Dzień obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Z tym dniem przedsiębiorca uzyskuje ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi zobowiązań objętych układem, także co istotne zabezpieczonych rzeczowo np. zastawem lub hipoteką. Egzekucje na czas restrukturyzacji ulegają zawieszeniu, a nowe nie mogą być wszczęte. Co więcej, przedsiębiorca będzie także chroniony przed wypowiedzeniem niektórych umów kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej jak, np. najmu, dzierżawy czy leasingu.
Postępowanie o zatwierdzenie układu będzie prowadzone w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego, ale w dużej mierze bez udziału sądu. To doradca restrukturyzacyjny będzie pełnił rolę nadzorcy układu i wykonywał większość zadań we współpracy z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca po obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod nadzorem nadzorcy układu będzie samodzielnie zbierał od wierzycieli głosy w sprawie układu na piśmie. To nadzorca będzie mógł zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania nad układem, również w formie telekonferencji. Na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności będzie tylko cztery miesiące, w ciągu których musi wpłynąć do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zatwierdzenie układu.
Wprowadzone rozwiązania mają usprawniać proces naprawczy i zapewnić dalsze funkcjonowanie przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl