30.04.2020

Wątpliwości co do deklaracji PIT za 2019 rok wyjaśnione

Izabela Ustymenko

Ogłoszenie wydłużenia terminu na złożenie zeznania rocznej deklaracji PIT oraz zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok do 31 maja 2020 roku w związku z wprowadzeniem ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli tzw. tarczy antykryzysowej, ostatecznie wzbudziło wiele kontrowersji.

Zgodnie bowiem z art. 155zzj ww. ustawy, złożenie zeznania i wpłata podatku po 30 kwietnia, ale przed 31 maja 2020 jest równoznaczne ze skorzystaniem przez podatnika z instytucji tzw. czynnego żalu, tj. złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o którym mowa w art. 16 § 4 Kodeksu Karnego Skarbowego, z tym zastrzeżeniem, że w takich sytuacjach organ nie wszczyna w sprawie postępowania karnoskarbowego, a wszczęte umarza. Taki sposób sformułowania powyżej przytoczonego przepisu budził zrozumiałe wątpliwości o tyle, że poprzez uznanie złożenia zeznania, czy wpłacenia podatku po dniu 30 kwietnia 2020 roku za czyn zabroniony w rozumieniu przepisów karnoskarbowych, jednocześnie dawało to organom podatkowym możliwość naliczania odsetek za zwłokę na podstawie obowiązujących przepisów. To wywołało zatem zrozumiałe obawy podatników o to, czy złożenie deklaracji i wpłacenie przez nich podatku w ramach wydłużonego terminu w maju nie pociągnie dla nich negatywnych konsekwencji w zakresie odsetek.

Opisywane, szeroko komentowane wątpliwości ostatecznie postanowił przeciąć Minister Finansów, wydając rozporządzenia z 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19, które wchodzi w życie z dniem 1 maja bieżącego roku. Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia, zarządzano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku od zaległości podatkowych wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dzięki wydanemu rozporządzeniu, podatnicy PIT mogą obecnie odłożyć rozliczenie podatku za 2019 rok aż do końca maja bez obaw o negatywne konsekwencje. Dodatkowo, opublikowany rządowy projekt tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 przewiduje dodanie art. 15za ust. 1a, który potwierdza, że w ramach wystawianych przez organy podatkowe zaświadczeń o niezaleganiu przez podatnika z podatkami nie będą uwzględniane zaległości odsetkowe, od których zaniechano poboru odsetek. W ramach rządowego projektu podobne rozwiązania, jak te w odniesieniu do podatku PIT, przewidziane zostały także w stosunku do najbogatszych podatników, którzy zarabiają rocznie ponad 1 milion złotych i są zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% nadwyżki ww. kwoty.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl