04.05.2020

Od dziś otwarcie hoteli i miejsc noclegowych

krzysztof.rupar

Drugi etap łagodzenia restrykcji w Polsce umożliwił wznowienia świadczenia usług hotelarskich. Jednak hotele i miejsca noclegowe będą musiały zastosować się do dodatkowych zaleceń.

W związku z tym Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, wydało „Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”. Dodatkowe obostrzenia odnoszą się do kilku elementów: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, procedur zapobiegawczych przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem pracowników i obsługi, a także do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby (klienta) zakażenia koronawirusem.

Zalecenia dla hoteli
Wśród zaleceń skierowanych do hoteli i miejsc noclegowych, dla zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie przewidziano między innymi następujące wytyczne:

 • Umieszczenie w widocznym miejscu – przed wejściem do hotelu i w recepcji – informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu. Zatem w hotelu może przebywać dwa razy więcej gości w stosunku do liczby pokoi. Przykładowo, jeśli hotel liczy 10 pokoi (obojętnie czy są to pokoje dwu, trzy czy np. pięcioosobowe), maksymalnie w tym obiekcie może przebywać 20 klientów.
 • Umieszczenie na terenie hotelu, obiektu czy pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 • Zarekomendowano zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 • Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi (liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby).
 • Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń, takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych poprzez zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie/pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych.
 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 • Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 • Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji lub zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 • Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID–19 hotel/obiekt/pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Wyżywienie w hotelu
Kolejna istotna informacja to dalszy zakaz działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu – serwowanych w formie „stołu szwedzkiego”. Dozwolone jest jednak przygotowywanie i podawanie żywności na wynos, przykładowo restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju.

Usługi dodatkowe w hotelu
Na terenie hoteli czy innych miejsc noclegowych w dalszym ciągu zakazano usług fryzjerskich i kosmetycznych. Do odwołania zamknięta też będzie działalność związana ze sportem, rozrywką i rekreacją w szczególności polegająca na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl