31.03.2020

Wydłużenie terminów na spełnienie obowiązków

Izabela Ustymenko

Wydłużenie terminów do wypełnienia obowiązków zgłoszeniowych.

Projekt Tarczy antykryzysowej przewiduje regulacje dotyczące wydłużenia terminów do wypełnia obowiązków zgłoszeniowych. Jedno z zaproponowanych rozwiązań dotyczy wydłużenia termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotychczasowe rozwiązanie przewidywało spełnienie obowiązku wpisu do dnia 13 kwietnia 2020 r. Zgodnie z treścią zaproponowanych zmian, projekt Tarczy antykryzysowej przewiduje wydłużenie tego terminu o kolejne 3 miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.

Kolejne zmiany związane są z obowiązkiem zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na białej liście podatników VAT. Projekt ustawy przewiduje wydłużenie terminu wypełnienia obowiązku, zgłoszenia dokonania wpłaty na rachunek niezamieszczony na białej liście, z 3 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Minister Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z treścią którego ma dojść do wydłużenia terminów spełnienia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.

CIT

Jednym z zaproponowanych rozwiązań ma być wydłużenia terminów złożenia CIT- 8 oraz wydłużenia terminu zapłaty podatku CIT za 2019 rok. Zgodnie z treścią proponowanego przez Ministerstwo Finansów rozwiązania, termin do złożenia zeznania CIT- 8 dla Podatników CIT (przedsiębiorców) został wydłużony o dwa miesiące to jest do dnia 31 maja 2020 r. Jeszcze dalej idące zmiany w zakresie wydłużenia terminów będą dotyczyły podatników osiągających dochody wolne od podatku, a także podatników dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 % wszystkich przychodów – w zakresie tych podmiotów termin został przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Kolejne proponowane rozwiązanie ma dotyczyć wydłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. W sytuacji, gdy jednostka przyjęła jako rok obrotowy rok kalendarzowy, termin sporządzenia sprawozdania ulega przedłużeniu o 3 miesiące – w miejsce 31 marca 2020 r. obowiązek należy spełnić do dnia 30 czerwca 2020 r. Również termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego ulega wydłużeniu o 3 miesiące, a więc w miejsce obowiązującego dotychczas terminu realizacji obowiązku do dnia 30 czerwca 2020 r. termin ten został wydłużony do dnia 30 września 2020 r.

Należy pamiętać, że w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego termin przedłuża się o 2 miesiące.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl