24.03.2020

Czy w aktualnej sytuacji najemca musi płacić wynajmującemu cały czynsz?

Izabela Ustymenko

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wprowadziło na znaczną część przedsiębiorców zakaz prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Najemcy lokali użytkowych zadają sobie pytanie, czy w aktualnej sytuacji dalej muszą płacić wynajmującemu cały czynsz. Umowy najmu mogą regulować zasady wykonywania przez strony zobowiązań w przypadku wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak epidemie. W przypadku braku stosownych postanowień, większość najemców będzie mogła skorzystać z przewidzianej w art. 3571 Kodeksu cywilnego klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków (tzw. rebus sic stantibus). Najemcy muszą w takim wypadku wystąpić do sądu z pozwem o uregulowanie zasad wykonania zobowiązania. W przypadku gdy to wynajmujący wystąpi wcześniej z pozwem o zapłatę czynszu, najemca powinien w odpowiedzi wystąpić z powództwem wzajemnym.
Sytuacja najemców lokali w obiektach handlowych pow. 2000 m2 może dodatkowo uzasadniać wystąpienie przez takich przedsiębiorców z roszczeniami z tytułu wady prawnej lokalu, w szczególności o obniżenie czynszu.
Każdy z powyższych przypadków wymaga jednak analizy postanowień umowy najmu, która może regulować zobowiązania stron w sposób odmienny od rozwiązań przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl