13.07.2020

Szybka i skuteczna restrukturyzacja

Mariusz Purgał

Kolejne tarcze antykryzysowe to nie tylko nowe dofinansowania i bezpośrednie formy pomocy przedsiębiorcom, ale też nowe formy wsparcia systemowego, zwłaszcza dla przedsiębiorców którzy szczególnie mocno odczuwają skutki lockdownu. Od 18 kwietnia obowiązują tzw. Wakacje upadłościowe, a Tarcza 4.0 wprowadza dla przedsiębiorców drogę szybkiej i skutecznej restrukturyzacji, która w dużej części pozwoli ominąć przeciążone sądy i daje duże nadzieje na realną pomoc tym, którzy mają pomysł na naprawę swojego biznesu – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
Bardzo ważne – ten nowy rodzaj restrukturyzacji jest dostępny dla przedsiębiorców niezależnie czy ich problemy są związane z COVID-19.
Przebieg postępowania
Procedura UPR zaczyna się od zawarcia umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i przekazania mu spisu wierzytelności, propozycji układowych i obwieszczenia w MSiG o otwarciu postępowania. Od momentu ukazania się obwieszczenia przedsiębiorca ma 4 miesiące na zebranie głosów wierzycieli za propozycjami układowymi i złożenia do Sądu wniosku o zatwierdzenie układu.
Po zatwierdzeniu układu przez Sąd można go zacząć realizować, a w przypadku odmowy zatwierdzenia przedsiębiorca może złożyć uproszczony wniosek o upadłość albo o otwarcie postępowania sanacyjnego.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadza kilka istotnych usprawnień do dotychczasowego postępowania o zatwierdzenie układu, będących jednocześnie największymi zaletami z punktu widzenia biznesu.
Wstrzymanie WSZYSTKICH egzekucji
Z momentem obwieszczenia w MSiG o otwarciu UPR dochodzi do zawieszenia WSZYSTKICH postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi i zakazu wszczynania nowych egzekucji. Odbywa się to automatycznie i całkowicie bez udziału Sądu, co eliminuje ryzyko opóźnień i znacznie przyspiesza uzyskanie ochrony przez przedsiębiorcę. Zabezpieczenie to, po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, odnosi się także do bardzo popularnych w praktyce biznesowej wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (np. hipoteką czy zastawem).
Nowe postępowanie da więc szybką i skuteczną ochronę przed wszystkimi egzekucjami pozwalając w ten sposób „złapać oddech” przed wierzycielami, znaleźć z nimi porozumienie, uratować biznes i nie upadać pochopnie.
Osobiste bezpieczeństwo zarządu
Drugą bardzo istotną zaletą UPR jest osobiste bezpieczeństwo zarządu gwarantujące brak odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Jeśli w ciągu 30 dni od zaistnienia niewypłacalności zostanie dokonane obwieszczenie w MSiG (sam wniosek trzeba złożyć więc odpowiednio wcześniej), a następnie dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu lub z zachowaniem terminów ustawowych do złożenia uproszczonego wniosku o upadłość lub o otwarcie restrukturyzacji to zarząd będzie chroniony przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania Spółki.
Inne usprawnienia
Tak jak wiele przedsiębiorstw przeszło w okresie epidemii przyspieszoną transformację cyfrową tak samo nowe postępowanie restrukturyzacyjne otwiera się na elektroniczne środki komunikacji. Zgromadzenie wierzycieli i samo głosowanie nad układem może odbywać się w formie zdalnej, co powinno stanowić dodatkową zachętę dla wierzycieli i argument negocjacyjny.
Wiele umów kluczowych dla działalności firmy będzie również chronionych przed wypowiedzeniem (na przykład z powodu niepłacenia faktur). Nie będzie można więc wypowiedzieć przykładowo umów najmu lub dzierżawy, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych czy umów rachunku bankowego.
Nie upadaj pochopnie
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne daje realną szansę na szybką i skuteczną restrukturyzację wszystkich przedsiębiorców niezależnie od przyczyn ich problemów finansowych i obecnie wydaje się być najszybszym i najsprawniejszym narzędziem restrukturyzacji. Każdy będzie mógł z niego skorzystać tylko raz i tylko do końca czerwca 2021, chociaż są nadzieje, że wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy restrukturyzacyjnej, nad czym pracują także eksperci z naszej Kancelarii rozszerzy okres funkcjonowania UPR.
Te wszystkie usprawnienia nie zwalniają jednak przedsiębiorców z obowiązku monitorowania sytuacji finansowej swojej firmy na bieżąco. Tylko reakcja w odpowiednim czasie może zapewnić bezpieczeństwo osobiste członków zarządu.
Decyzję o kierunku restrukturyzacji firmy zawsze trzeba poprzedzić dogłębną analizą sytuacji finansowej i dostępnych sposobów restrukturyzacji – warto już na tym etapie skonsultować się z doświadczonymi prawnikami w tej dziedzinie.
Praktyka uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych będzie się dopiero tworzyła, jednak eksperci z naszej Kancelarii uczestniczyli w przygotowaniu nowych przepisów działając także ramach Prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda. Jeden z Partnerów Zarządzających – Marcin Wierzbicki – posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego więc jesteśmy gotowi na kompleksowe wsparcie naszych klientów przy UPR i innych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl