05.05.2020

Galerie handlowe już otwarte. Co się zmieniło w związku z COVID-19?

krzysztof.rupar

W ramach drugiego etapu „odmrażania” gospodarki zostały zniesione kolejne ograniczenia. Od 4 maja na mocy nowych przepisów dozwolone jest pod pewnymi warunkami prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i handlu detalicznym w galeriach handlowych.

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało również „wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”.

Nowe obostrzenia odnoszą się do przestrzeni komunikacyjnej i usług, strefy gastronomicznej, infrastruktury współtowarzyszącej i procedur postępowania w przypadku wykrycia osoby posiadającej symptomy zakażenia.

Wprowadzono następujące zasady:

 1. Utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 m. pomiędzy klientami galerii handlowej (komunikacja do klientów, naklejki taśmowe, przy kasach, na podłodze, co 2 metry).
 2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu. Oprócz tego umieszczenie stosownej komunikacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.
 4. Obiekt handlowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na terenie obiektu i/lub w obszarze danego lokalu handlowego.
 5. W zależności od konstrukcji danego obiektu uruchomienie jak największej liczby wejść oraz zlikwidowanie barier, umożliwiając bezkontaktowe przechodzenie przez portale.  W miarę możliwości również w toaletach, lub uruchomienie bezkolizyjnej organizacji wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście – jedno wyjście, by móc liczyć klientów.
 6. Umożliwienie prowadzenia działalności wszystkim sklepom z wyłączeniem:
  • stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin),
  • stref gier,
  • kin,
  • wysp handlowych, również gastronomicznych.
 7. Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich  wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.
 8. Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.
 9. Komunikaty przez system dźwiękowy, systemy audiowizualne i inne systemy komunikacji z klientem na terenie galerii handlowej dotyczące zachowania odległości między kolejnymi osobami, unikania skupisk ludzi, noszenia osłon ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny.
 10. Rezygnacja z roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie obiektów handlowych, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.
 11. Wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).
 12. Określenie maksymalnej liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin), co powinno być jasno zakomunikowane przy wejściu do windy.
 13. Na obecnym etapie obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej, celem minimalizacji zakażenia.
 14. Wyłączenie z użytku lub dokładne czyszczenie, po każdym kliencie, środkami chemicznymi, przebieralni w sklepach na terenie obiektu handlowego.
 15. Zalecono utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego, odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.
 16. Wprowadzenie odpowiednich procedur dla personelu w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach itd.

Warto zaznaczyć, że w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 obowiązuje jednak do odwołania, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności w zakresie agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12).

Wyspy handlowe w galerii
Na mocy wprowadzonego rozporządzenia zezwolono na prowadzenie działalności na zasadzie „wysp handlowych”, ale pod pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie. Po pierwsze, lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe mają być odseparowane przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielą obsługę wyspy od klientów. Obsługa musi zakrywać usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługiwać klientów w rękawiczkach jednorazowych. Po drugie, dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej może mieć wyłącznie jej obsługa. Jednocześnie może być obsługiwany jeden klient. Ostatni wymóg to zapewnienie klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez najemców wysp handlowych.

Szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl