16.04.2020

Nowe formy dofinansowania z Tarczy Antykryzysowej już dostępne

Izabela Ustymenko

Ruszył nabór wniosków o udzielenie wsparcia w drodze umowy ze Starostą/Prezydentem Miasta przewidzianych w ramach programu „Tarcza Antykryzysowa”. Należy pamiętać, że termin na złożenie wniosku jest ograniczony w czasie.

Wśród nowo dostępnych form wsparcia znalazło się:

 1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Pomoc ta jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, których obroty spadły o minimum 30%.

Spadek obrotów oblicza się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika1,

• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane w transzach co miesiąc.

W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, czyli do 28 kwietnia 2020 r.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

 1. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników przewidziane dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia wsparcia jest spadek obrotów o minimum 30% , który oblicza się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów:

1)           o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 1300,00 zł

2)           o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 1820,00 zł

3)           o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 2340,00 zł

Dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane w transzach co miesiąc.

Aby uzyskać dofinansowanie konieczne jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy właściwego względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, czyli do 28 kwietnia 2020 r.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Ponadto w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie

 1. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

O udzielenie pożyczki może starać się mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka jest jednorazowa w kwocie do 5 000 zł.

WARUNKI pożyczki, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi Tarczą 2.0:

1)           pożyczka jest oprocentowana;

2)           okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z odroczeniem w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;

3)           może być umorzona w całości pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl