30.04.2020

Nowe wytyczne w zakresie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała a ochrona danych osobowych

Izabela Ustymenko

Ministerstwo Rozwoju opracowuje wytyczne dla przedsiębiorców, które będą się miały przyczynić do możliwie najbezpieczniejszego odmrożenia gospodarki i znoszenia ograniczeń związanych z wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Każdy z etapów tego odmrażania dotyczy innej kategorii przedsiębiorców, a także przewidywać ma odpowiednie obostrzenia, które będą miały na celu ochronę życia i zdrowia obywateli. Warto w tym miejscu wskazać, że Ministerstwo Rozwoju w związku z planowanym wprowadzeniem odmrożenia gospodarki w postaci otwarcia galerii planuje wprowadzenie obowiązku zamontowania przy wejściu do sklepach kamer termowizyjnych w celu dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do sklepu. Proponowane rozwiązanie budzi emocje. Urządzenia do monitoringu termowizyjnego nie tylko badają temperaturę osób wchodzących do sklepu, ale również część z urządzeń posiadać może funkcję identyfikacji poszczególnych osób np. na podstawie biometrii twarzy.

Już dziś można zauważyć też, że część przedsiębiorców wprowadza z własnej inicjatywy szczególne, dodatkowe regulacje dotyczące organizacji pracy, a także warunków przebywania na terenie zakładu pracy. W celu uniemożliwienia przebywania w budynku osobom, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 przed wejściem do budynku coraz częściej przeprowadza się chociażby obowiązkowe pomiary temperatury ciała. Przedsiębiorcy rozważają też dokonywanie pomiaru temperatury ciała za pomocą kamer termowizyjnych, które posiadają tą przewagę nad tradycyjnymi termometrami, ze w zaledwie kilka sekund są w stanie dokonać pomiaru w stosunku do kilkunastu osobom na raz.

Podstawowe pytania jakie nasuwa się w związku z dokonywaniem pomiaru temperatur za pomocą kamer termowizyjnych, to czy samo dokonywanie pomiaru ciała stanowi przetwarzanie danych osobowych podlegające RODO, szczególnie gdy wyniki pomiaru nie są na bieżąco nigdzie zapisywane. Niestety brak jest jednoznacznego stanowiska w tym zakresie. Konsekwencją uznania, że podczas przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała dochodzi do przetwarzania danych osobowych jest konieczność spełnienia odpowiednich obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku zakładów pracy zasadnym będzie wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u Pracodawcy (np. Regulaminie pracy) oraz poinformowania pracowników o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych. Nie można również zapomnieć o wdrożeniu stosownych środków ochrony danych osobowych – tym bardziej, jeżeli uznamy informację o temperaturze za dane dotyczące stanu zdrowia. Monitoring termowizyjny winien być również traktowany jako rodzaj monitoringu, co implikuje konieczność spełnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków z kodeksu pracy.

Fakt, iż nie jest znany ostateczny kształt wytycznych rządu w zakresie obowiązków dotyczących otwarcia galerii handlowych i innych zakładów, w tym stosowania pomiaru temperatury ciała za pomocą monitoringu termowizyjnego, nie powinien powstrzymywać od rozważenia tego rozwiązania już teraz. Każdy przypadek będzie wymagał dokonania indywidualnej oceny i dostosowania rozwiązania do konkretnego przedsiębiorcy, w czym można uzyskać pomoc ze strony Kancelarii.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl