23.03.2020

Pomiary temperatury pracowników przez pracodawcę

Marcin Wierzbicki

W związku z epidemią wirusa COVID-19 zrozumiałe jest wprowadzanie przez pracodawców dodatkowych działań profilaktycznych. Dlatego też, warto wyjaśnić, czy w tym celu może on wprowadzić obowiązkowe pomiary temperatury wśród swoich pracowników.

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, że zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu Pracy (dalej: „k.p.”) pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpiecznie i higieniczne warunki pracy, natomiast pracownik, na podstawie art. 211 pkt 7 k.p. zobowiązany jest współdziałać z pracodawcą w powyższym zakresie. W świetle powołanych regulacji oraz uwzględniając jednocześnie powagę obecnej sytuacji epidemiologicznej, profilaktyczne mierzenie temperatury pracowników należy uznać za dopuszczalne zachowanie pracodawcy.

Należy jednak zaznaczyć, że mając na uwadze zakaz dyskryminacji pracowników oraz zasada minimalizacji danych osobowych, pracodawca w ramach wprowadzonych pomiarów temperatury powinien uwzględnić kilka następujących zasad:

 • pomiary temperatury powinny być stosowane bez wyjątku w stosunku do wszystkich pracowników,
 • zaleca się wykorzystanie termometrów bezdotykowych, najlepiej ograniczających się jedynie do stwierdzenia stanu gorączkowego, bez wskazywania dokładnego pomiaru,
 • wyniki badania temperatury nie powinny być w żaden sposób utrwalane, ani rejestrowane.

W przypadku stwierdzenia u pracownika gorączki bądź innych niepokojących objawów,  odradza się kierowanie pracownika na badania lekarskie, jako że potencjalnie istnieje wówczas ryzyko dalszego zarażenia wirusem. Zamiast tego, pracodawca powinien polecić pracownikowi, aby ten skontaktował się z inspekcją sanitarną, która poinstruuje go co do dalszych działań, właściwych dla danego przypadku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl