24.03.2020

Pomoc dla przedsiębiorców w kwestiach pracowniczych – dofinansowanie pracodawców z FGŚP

Izabela Ustymenko

Przygotowywany przez rząd projekt ustawy osłonowej dla przedsiębiorców przewiduje możliwość uzyskania pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń oraz części składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest:

 1. wprowadzenie przestoju ekonomicznego, lub
 2. obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników.

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, tylko w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, konieczne jest również odnotowanie spadku obrotów gospodarczych. Spadek ten rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, o nie mniej niż 15% w okresie 2 miesięcy lub 25% w okresie 1 miesiąca.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy należy ustalić w porozumieniu z zatrudnionymi. Gdyby jednak nie udało się to ciągu 2 dni, to pracodawca może jednostronnie ustalić te zasady.

Co ważne, dofinansowanie jest dostępne nie tylko w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, ale także zleceniobiorców lub pracujących na podstawie umów o świadczenie usług, o ile z tego tytułu zatrudniony podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Uzyskanie pomocy wymaga złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy, z którym następnie przedsiębiorca zawiera umowę o wypłatę świadczeń. Maksymalny czas otrzymywania pomocy z FGŚP to 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wysokość dofinansowania jest limitowana i wynosi:

 1. przy przestoju – maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł brutto), przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 2. przy ograniczeniu wymiaru czasu pracy – maksymalnie połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 2079 zł brutto), przy czym etat można obniżyć o 20%, a wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Omawiana pomoc jest również uwarunkowana zachowaniem miejsc pracy – przedsiębiorca nie może wypowiadać umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń, jak i przez 3 miesiące następujące bezpośrednio po tym okresie.

Wnioski o pomoc mają być rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a pomoc udzielana do wyczerpania środków.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl