24.03.2020

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Izabela Ustymenko

W przedstawionym kilka dni temu projekcie tzw. tarczy antykryzysowej, znalazły się również rozwiązania mające wspomóc zleceniobiorców. Wskazane rozwiązania mają stanowić wyjście naprzeciw potrzebom osób, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Co do zasady ma to być pomoc w postaci jednorazowego świadczenia. Chociaż należy mieć na uwadze, że projekt przewiduje możliwość przyznania świadczenia postojowego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po raz drugi (przy spełnieniu określonych warunków).

Świadczenie na jakie może liczyć zleceniobiorca to kwota 2 080 złotych (80 % płacy minimalnej), w przypadku osób korzystających z karty podatkowej świadczenie na jakie można liczyć to kwota 1 300 zł (tj. 50 % płacy minimalnej). Warunkiem ubiegania o świadczenie postojowe jest spadek przychodu zleceniobiorcy o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca pod warunkiem jednak, że:

  1. przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 % przeciętnego wynagrodzenia (5 227 zł)  czyli niższy od 15 681 zł oraz
  2. osoba ta osiągała wynagrodzenie stanowiące nie mniej niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej, tym samym zleceniobiorca może otrzymać kwotę niższą, od płacy którą wcześniej otrzymywał.

Zgodnie z treścią przedstawionego projektu tarczy antykryzysowej, wypłata świadczenia ma nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności do jego przyznania, czyli złożenia kompletnego wniosku. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem zleceniodawcy.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl