08.04.2020

Tarcza 2.0 – projekt zmian do programu pomocowego w Sejmie

Izabela Ustymenko

Zaledwie po tygodniu od wejścia w życie tzw. „tarczy antykryzysowej” rząd skierował do Sejmu projekt ustawy określanej mianem „tarczy 2.0”, która obejmować ma między innymi regulacje uzupełniające pomoc dla przedsiębiorców.

Projekt zakłada istotną rolę Agencji Rozwoju Przemysłu, która ma oferować instrumenty wspierające płynność finansową przedsiębiorstw. Na pomoc liczyć będzie mogła między innymi branża transportowa, która będzie mogła ubiegać się o finansowanie leasingu floty.

Rozszerzona zostanie możliwość ubiegania się o pożyczkę. Możliwość ta ma dotyczyć także mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Projekt ustawy przewiduje opcję zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników. Jednakże płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

„Tarcza 2.0” zawiera także nowe regulacje w zakresie świadczenia postojowego dla przedsiębiorców
i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl