25.03.2020

Wsparcie antykryzysowe dla najemców powierzchni komercyjnych

Izabela Ustymenko

Wsparcie antykryzysowe dla najemców powierzchni komercyjnych w galeriach handlowych i inne rozwiązania tarczy antykryzysowej w odniesieniu do najmu lokali

 

Trwają prace nad rozszerzeniem tzw. tarczy antykryzysowej. Aktualnie prowadzone są konsultacje nad projektem, który przewiduje szczegółowe rozwiązania systemowe dla najemców w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których działalność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa.

 

Projekt zakłada:

 • obniżenie wysokości czynszu najmu za ten okres o 90% w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, wyjątkiem są sytuacje, w których umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu;
 • wyłączenie odpowiedzialności najemcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – w szczególności postuluje się, aby najemca nie był zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, w przypadkach gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy powierzchni w obiekcie handlowym, a najemca działalności tej nie prowadził w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem;
 • możliwość odmiennego ustalenia przez sąd wysokości świadczenia najemcy, z uwzględnieniem względów słuszności, zasad współżycia społecznego oraz interesów stron.

 

Proponuje się także wprowadzenie możliwości przedłużenia na dotychczasowych warunkach okresu obowiązywania umów najmu, których termin obowiązywania upływa przed dniem 30 czerwca 2020 roku. Rozwiązanie to odnosi się do najmu wszelkich lokali, w tym najmu powierzchni komercyjnych. Przedłużenie miałoby następować na podstawie oświadczenia woli najemcy. Dodatkowo, postuluje się wprowadzenie ograniczenia w wypowiadaniu umów najmu w okresie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl