30.03.2020

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych

Izabela Ustymenko

W dniu 28 marca 2020 roku, w ramach przyjętego pakietu ustaw składającego się na tzw. tarczę antykryzysową, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera m.in. rozwiązanie dla najemców powierzchni w centrach handlowych (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), którzy na mocy obowiązujących przepisów objęci są zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwotne rozwiązanie przewidujące obniżenie czynszu najmu tych powierzchni o 90% w stosunku do czynszu należnego na podstawie umowy zostało zastąpione przepisem, zgodnie z którym w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Dla wywołania opisanego w przedmiotowym przepisie skutku strony umowy nie są zobowiązane do podejmowania żadnej aktywności. Jednakże strona uprawniona do korzystania z powierzchni handlowej w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu powinna złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta ta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Tekst ustawy został przekazany do Senatu.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie przewiduje analogicznych rozwiązań dla najemców innych powierzchni niż powierzchnie w centrach handlowych. Nie oznacza to jednak, że podmioty te są pozbawione instrumentów prawnych służących kształtowaniu stosunków kontraktowych w związku ze spowolnieniem lub zaprzestaniem działalności przez nie działalności gospodarczej w wyniku wprowadzonego stanu epidemii. Więcej informacji na temat wpływu epidemii na zobowiązania kontaktowe znajdziecie Państwo w artykule dostępnym pod linkiem: http://koronawirus.koniecznywierzbicki.pl/index.php/2020/03/23/covid-19-a-zobowiazania-kontraktowe/

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl