25.03.2020

Założenia tarczy antykryzysowej, która ma zabezpieczyć polską gospodarkę

Marcin Wierzbicki

Na wspólnej konferencji Prezydenta i Premiera RP przedstawiono założenia tarczy antykryzysowej, która ma zabezpieczyć polską gospodarkę przed skutkami epidemii COVID-19.

Propozycje rządowe dzielą się na 5 filarów, a całe wsparcie ma sięgnąć wartości 212 mld zł. Te filary to:

1. ochrona pracowników przed utratą miejsc pracy

– dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria spadku obrotu/odnotowania straty, zostanie uruchomiona możliwość pokrywania przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej, pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty co najmniej 40% wynagrodzenia z własnych środków;

– dla osób samozatrudnionych, na umowach zlecenia, umowach o dzieło zaproponowano wypłatę przez państwo środków do wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego;

– możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8 zostanie wydłużona na kolejne 2 tygodnie, o ile podtrzymana zostanie decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach;

– ustawa antylichwiarska – UOKiK wraz z innymi urzędami mają czuwać na rynkiem, aby zwalczać wzrost cen;

zapowiedziano umożliwienie prolongaty rat kredytowych oraz obciążeń wynikających ze zużycia mediów;
2. wsparcie dla przedsiębiorców:

– przewidziano możliwość zaciągania mikropożyczek dla firm do kwoty 5 tys. zł;

– zapewniono ułatwienia w uiszczaniu zobowiązań do ZUS w postaci odraczania płatności i rozkładania ich na raty;

– planowane jest zwiększenie gwarancji na kredyty ze strony BGK – do 80% wartości kredytu;

– dla sektora transportowego – finansowanie leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu;

– inne narzędzia na rzecz zachowania płynności finansowej realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencję Rozwoju Przemysłu;
3. wsparcie dla służby zdrowia – zabezpieczono środki na działalność szpitali zakaźnych, zakup materiałów ochronnych oraz aparatury medycznej;

4. zapewnienie bezpieczeństwa sektora finansów – zapowiedziano działania na rzecz zachowania bezpieczeństwa depozytów, lokat, przepływu płatności, wpłat/wypłat z bankomatów;

5. inwestycje publiczne – zaplanowano utworzenie funduszu o wartości 30 mld zł, z którego środki mają być przekazane na cele inwestowania w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, drogową, kolejową, cyfryzację, a także modernizację szkół i ochronę środowiska.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl