23.04.2020

50 mld zł na pożyczki z programu PFR dla Małych i Średnich Firm

Izabela Ustymenko

Gospodarka zarówno w Polsce jak i na świecie odczuła bardzo dotkliwe konsekwencje związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.  Polski Fundusz Rozwoju ma przeznaczyć blisko 100 mld złotych na program pomocowy w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej. Program został podzielony na 3 filary: pomoc dla  mikrofirm, dla małych i średnich oraz dla dużych firm.

Z pomocy przeznaczonej dla sektora MŚP mogą skorzystać firmy, które:

 1. zatrudniają od 10 do 249 pracowników,
 2. posiadają maksymalny obrót w granicach 50 mln euro lub których suma bilansowa nie przekroczyła 43 mln euro,
 3. odnotowały spadek obrotu w wysokości co najmniej 25 % obliczonych w dowolnym miesiącu po 1  lutym 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca w 2019 roku,
 4. odczuły zakłócenia w funkcjonowania przedsiębiorstwa na skutek wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2,
 5. nie zostały objęte postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym albo wobec, których nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
 6. na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność gospodarczą,
 7. nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).

Należy pamiętać, że pożyczka nie może zostać przeznaczona na dowolny cel. Pomoc, z pewnymi wyłączeniami, może być przeznaczona jedynie na:

 1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. spłatę kredytów,
 3. rozliczenia z podmiotami powiązanymi,
 4. zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

 

 

Przedmiotowa pożyczka stanowi pomoc o charakterze częściowo bezzwrotnym. Oznacza to, że przedsiębiorca w przypadku spełnienia warunków przewidzianych przez program pomocowy może ubiegać się o umorzenie, aż 75 % wartości uzyskanej pożyczki, co czyni przedmiotowy program bardzo atrakcyjnym.

 

Aby móc skorzystać z możliwości zwrotu jedynie części otrzymanego świadczenia pieniężnego z PFR, przedsiębiorca obowiązany jest do:

 

 1. kontynuacji prowadzenia przez siebie  działalności (umorzenie do 25 % uzyskanych środków),
 2. poniesienia straty  na sprzedaży (umorzenie do 25 % uzyskanych środków),
 3. utrzymania średniego zatrudnienia (umorzenie do 25 % uzyskanych środków).

 

 

Program pomocowy oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej,  zgodnie z zapowiedziami powinien ruszyć najpóźniej do końca kwietnia 2020 r.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl