14.05.2020

III etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 – jakie zmiany czekają nas w nadchodzących dniach

Izabela Ustymenko

III etap znoszenia ograniczeń  związanych –  jakie zmiany czekają nas w nadchodzących dniach

13 maja 2020 r. na wspólnej konferencji prasowej z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Ministra Edukacji Dariusza Pionotkowskiego zostały przedstawione szczegółowe informacje na temat kolejnego, trzeciego etapu odmorżenia gospodarki.

Branża gastronomiczna, fyrzjerska, kosmetyczna

Z dniem 18 maja 2020 r. ponownie zostaną otwarte zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne oraz restauracje. Warunkiem otwarcia wskazanych podmiotów będzie przestrzeganie ścisłych warunków sanitarnych. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie, zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Na mocy przedstawionych wytycznych wprowadzony został m.in. obowiązek noszenia maseczek przez klientów, wprowadzenie ograniczeń w zakresie liczby klientów przebywających jednocześnie w zakładach, czy też restauracjach. Ponadto, zostały również  wprowadzone wytyczne w zakresie dotyczącym obowiązku zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy klientami.

 Opieka i edukacja

Od przyszłego poniedziałku umożliwione zostanie również uczestnictwo w  zajęciach: praktycznych w szkołach policealnych oraz w placówkach rewalidacyjno-wychowawczych. Zostaną także otwarte placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, zostanie przedłużony okres możliwości ubiegania się o zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

Kolejna ważna data to dzień 25 maja 2020 r., od tej daty umożliwione zostaną bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom oraz ósmoklasistom. W tej samej dacie, uruchomione zostaną  zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla  uczniów klas 1-3 w szkołach podstawowych.

Również z dniem 25 maja 2020 r. przywrócona częściowo zostanie możliwość prowadzenia na uczelniach określonych zajęć dydaktycznych.

Transport Publiczny

Od najbliższego poniedziałku, zostaną zwiększone limity osób korzystających ze środków transportu publicznego. Jednak, to od idywidualnej decyzji zarządzających transportem publicznym zależeć będzie czy poszerzenie limitów zostanie wprowadzone w życie.

 Kontrole na Granicy

 Do dnia 12 czerwca 2020 r. utrzymane zostaną kontrole na granicy RP. Aktualne pozostają obostrzenia w zakresie możliwości przekraczania granic jedynie w ściśle wyznaczonych miejscach. Szczegółowe informacje w tym zakresie, zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/kontrola-na-granicy-przedluzona-do-12-czerwca-br.

Sport

 Od 18 maja 2020 r., zwiększony zostanie limit osób mogących ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Dodatkowo umożliwiona zostanie organizacja zajęć na zamkniętych obiektach sportowych, również z uwzględnieniem ustalonych limitów osobowych.

Jak zostało wskazane na konferencji prasowej, „powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią”. To od nas samych zależeć będzie, czy wprowadzone zmiany będą jedynie zapowiedzią kolejnych kroków zniesienia obostrzeń, czy zmuszą rządzących do przywrócenia już wcześniej obowiązujących restrykcji. Już dziś pośród obywateli można zauważyć dość daleko idące rozluźnienie dyscypliny w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzenia się koronawirusa, co niestety może mieć dość znaczące konsekwencje dla całego społeczeństwa.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl