29.06.2020

NOWE ZASADY POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA PONOWNIE ODROCZONE

Izabela Ustymenko

Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r., stosowanie przepisów wprowadzających nowe regulacje dotyczące tzw. podatku u źródła (WHT) zostało odroczone do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przypomnijmy, że sam podatek u źródła, czyli danina publiczna od uzyskiwanych w Polsce przez podmioty zagraniczne przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, z odsetek, z praw własności intelektualnej oraz z niektórych rodzajów usług niematerialnych, funkcjonuje już w polskim porządku prawnym. Nowe przepisy, zgodnie z którymi w sytuacjach, w których polski podmiot wypłacający w danym roku na rzecz konkretnego podmiotu zagranicznego należności z powyższych tytułów w kwocie przekraczającej 2 mln PLN, polski podmiot dokonujący transgranicznej wypłaty środków co do zasady zobowiązany będzie do poboru podatku u źródła według stosownej stawki – 19% lub 20%, formalnie obowiązują od 1 stycznia 2019 r.
Już w grudniu 2018 r. jednak ich stosowanie zostało odroczone do dnia 30 czerwca 2019 r., a kolejno do dnia 31 grudnia 2019 r. i do dnia 30 czerwca 2020 r. Uzasadnieniem kolejnego odroczenia stosowania przepisów jest wystąpienie pandemii COVID-19 oraz wynikająca z niego konieczność ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła i zapewnienia wydolności organów administracji skarbowej.
Co istotne, odroczeniem stosowania objęty jest mechanizm poboru podatku. Odroczenie pozostaje natomiast bez wpływu na inne obowiązki wprowadzone znowelizowanymi przepisami, w tym m.in. obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku czy też na nowo wprowadzone rozwiązania materialnoprawne, w tym zmiana definicji rzeczywistego właściciela, zmiana treści klauzuli z art. 22c ustawy, dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy zmiana zasad odpowiedzialności płatnika.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl