30.04.2020

Nowy projekt Tarczy Antykryzysowej

krzysztof.rupar

Rząd skierował do Sejmu projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 przewidującej kolejne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi wywołanemu przez epidemię koronawirusa.

Z perspektywy przedsiębiorców najistotniejsza korekta dotyczy składek ZUS. Aktualnie przepisy Tarczy Antykryzysowej zwalniają wszystkie firmy z opłacania składek ZUS w całości (w przypadku mikroprzedsiębiorców) lub w części (w przypadku małych przedsiębiorców zatrudniających  do 49 pracowników).

Jednak by skorzystać z tego zwolnienia, przychód pracownika nie może przekraczać limitu, który wynosił 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że zwolnienie przysługiwało tym, którzy nie notowali przychodu wyższego niż ok. 16 tys. zł. Tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 w swoich zapisach zakłada rozszerzenie tego zwolnienia. Po zmianie, przedsiębiorcy będą mogli przestać płacić składki ZUS, nawet jeżeli przychód przekroczy 300 proc., ale dochód nie jest wyższy niż 7 tys. zł. Ulga ma dotyczyć jedynie dwóch miesięcy: kwietnia i maja 2020 r.

Nowe rozwiązania przewidują nałożenie podatku cyfrowego na platformy streamingowe (takie jak Netflix czy CDA.pl), które będą zobowiązane do przekazania 1,5 proc. swojego przychodu na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W projekcie nie znalazły się zapisy umożliwiające pracodawcom ułatwienia w rozwiązywaniu stosunku pracy czy wprowadzenie innych ograniczeń i zmian do warunków zatrudnienia.

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl