22.05.2020

Pomiar temperatury pracowników – nowe wytyczne

Izabela Ustymenko

Powoli przyzwyczajamy się do życia w nowej rzeczywistości, rzeczywistości w której wirus SARS-CoV-2 stał się nieodzownym jej elementem. Elementem, z którym musimy nauczyć się żyć.

Wraz z wejściem w kolejny, III etap znoszenia obostrzeń zauważalna jest również tendencja stopniowego powrotu pracowników do biur, pracowników którzy dotychczas świadczyli pracę w sposób zdalny. W tym newralgicznym czasie, powrót do pracy w biurze łączy się z koniecznością wprowadzenia przez pracodawców nowych zasad korzystania z przestrzeni biurowych.

W celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracodawcy coraz częściej decydują się na wprowadzenie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała pracowników oraz gości wchodzących do zakładu pracy. Stanowiska w zakresie dopuszczalności dokonywania przez pracodawców pomiaru temperatury ciała są niezwykle spolaryzowane. Z jednej strony dostrzegalna jest chęć wprowadzenie szybkich i skutecznych rozwiązań mających na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się pandemii, z drugiej towarzyszy obawa nad nadmierną ingerencją w naszą prywatność.

W zakresie problematyki dotyczącej możliwości wykonywania pomiaru temperatury ciała pracowników, swoje stanowisko wyraził Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ocenie organu, przepisy o ochronie danych osobowych nie przeciwstawiają się podejmowaniu przez pracodawców działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym w postaci dokonywania pomiaru temperatury ciała). Zdaniem PUODO działania pracodawców powinny być podejmowane, jedynie na podstawie przepisów prawa – zgodnie z zasadą legalności określoną w art. 5 ust. 1 RODO. Zatem działania pracodawcy w celu przeciwdziałania COVID-19 mogą opierać się o np. na podstawie wydanych przez organy sanitarne wytycznych dla funkcjonowania określonych branż lub na podstawie nałożonego na pracodawcę w drodze decyzji administracyjnej przez ograny sanitarne obowiązku podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. w postaci dokonywania pomiaru temperatury ciała).

W ostatnich dniach dostrzegamy wzmożoną aktywność Ministerstwa Rozwoju, które w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki. W zakresie wytycznych skierowanych do salonów fryzjerskich, czy też salonów kosmetycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom lub osobom świadczącym usługi zalecone zostało rozważenie możliwości bezdotykowego pomiaru i rejestracji temperatury ciała pracowników przed rozpoczęciem pracy (za zgodą pracowników).

Co ciekawe w zakresie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w celu ograniczania rozpowszechnienie się wirusa SARS COV-2 zalecone zostało również dokonywanie pomiaru temperatury ciała pracowników z wyraźnym podkreśleniem odpowiedniej częstotliwości tych działań. Nadto, w zakresie jedynie tych wytycznych (MRiRW) zostało w sposób jasny wskazane, że wynik badania wskazujący na temperaturę powyżej 370C pozwala pracodawcy zakwalifikować pracownika  do odsunięcia od świadczenia prac. W przypadku wytycznych skierowanych do branży fryzjerskiej i kosmetycznej wskazanie temperatury powyżej, której pracownik winien być odsunięty od świadczenia pracy nie została w ogóle wskazana, co wprowadza daleko idącą dowolność interpretacji w tym zakresie. Na marginesie wskazać należy, że dotychczas organy państwowe nie określiły wysokości temperatury ciała, która pozwalałaby uznać  iż zachodzi potencjalne zagrożenie zakażenie wirusem SARS COV-2, co może być przyczyną dużych rozbieżności w praktycznym zastosowaniu przedstawionych przez GIS wytycznych.

Tak jak była o tym mowa powyżej stanowiska dotyczące możliwości dokonywania przez pracodawcę pomiaru temperatury ciała pracowników są bardzo podzielone. Również przedstawione wytyczne GIS wydają się nie udzielać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania.  Każdy przypadek więc, wymaga dokonania oddzielnej dokładnej analizy w celu dopasowania odpowiednich działań, zgodnych z przepisami obowiązującego prawa,  w walce z COVID-19.

 

 

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl