21.05.2020

Osoby podróżujące biznesowo po Europie zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny w Polsce

Izabela Ustymenko

W ostatnich tygodniach polski rząd zaczął stopniowo rozszerzać krąg osób zwolnionych z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy.

W pierwszej kolejności ta zmiana objęła niektóre grupy zawodowe, takie jak dyplomaci czy przewoźnicy międzynarodowi. Od 4 maja br. z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione zostały także osoby podróżujące w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w obrębie Polski i państw z nią sąsiadujących (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Dania, Szwecja). Z kolei zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja br., zwolnieniem zostały objęte także osoby przemieszczające się w celach służbowych w obrębie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a nie tylko państw sąsiadujących z Polską.

Kto nie musi odbywać kwarantanny?
W konsekwencji oznacza to, że od 16 maja, osoby, które przekraczają polską granicę w związku z wykonywaniem pracy w państwach członkowskich UE i EOG, nie mają już obowiązku odbywania w Polsce kwarantanny. Dotyczy to zatem w równym stopniu zarówno mieszkańca Austrii czy Holandii przyjeżdzającego do Polski w celu odbycia negocjacji biznesowych, jak i polskiego pracownika wysłanego przez pracodawcę w delegację do Niemiec czy Szwajcarii. Warto podkreślić, że w kontekście przesłanek zwolnienia z konieczności kwarantanny, nie ma znaczenia ani odległość pomiędzy państwami, ani częstotliwość podróży. Znaczenie ma tu jedynie fakt podróży w celach zawodowych i przynależność państw do UE bądź EOG. Zatem nie jest istotne czy chodzi o osobę, która przekracza polską granicę codziennie, bo np. mieszka w Polsce, a jest stale zatrudniona za granicą, czy też o obywatela Belgii odwiedzającego Polskę wyłącznie w celu odbycia negocjacji biznesowych z polskim kontrahentem.

Konieczność udokumentowania charakteru podróży
Osoby przekraczające polską granicę mają obowiązek nie tylko potwierdzić paszportem lub dowodem osobistym miejsce zamieszkania w danym kraju. Muszą one także udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej przeprowadzającemu kontrolę zawodowy charakter podróży do Polski bądź też z państwa, z którego wracają do swojego miejsca zamieszkania w Polsce. Przepisy rozporządzenia nie precyzują natomiast jakiego rodzaju dokument będzie wystarczający dla potwierdzenia tych okoliczności. W związku z tym należałoby stwierdzić, że mogą to być dowolne dokumenty, w tym choćby wiadomość e-mail od pracodawcy wskazująca na fakt wykonywania pracy w określonym państwie.

Jak skutecznie udokumentować delegację?
Decyzja o zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny będzie zależeć od przekonania funkcjonariusza Straży Granicznej, że występują przesłanki wynikające z rozporządzenia. Dlatego, by uniknąć trudności przy kontroli granicznej, wskazane byłoby dysponowanie dokumentami w formie pisemnej, które potwierdzałyby fakt zawodowego celu podróży. Takim dokumentem w przypadku osób zatrudnionych na stałe mogłaby być umowa z pracodawcą lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Członkowie organów lub przedstawiciele polskich spółek mieszkający na stałe za granicą w trakcie kontroli mogą przedstawić aktualny wydruk informacji z KRS. Natomiast w przypadku incydentalnych podróży biznesowych lub krótkich delegacji, wskazane byłoby zaopatrzenie się w pisemne zaproszenie od kontrahenta, bądź też polecenie zagranicznego wyjazdu służbowego wydane przez pracodawcę.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl